FUNDACJA JEST ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ POSIADAJĄCĄ STATUS OPP

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”  Św. Jan Paweł II

 

Pałac w Dobroszycach

FUNDACJA PARTNERSTWO JADWIGA

Fundacja Partnerstwo JADWIGA jest organizacją pozarządową, która ma na celu ochronę dziedzictwa narodowego, kultury narodowej, a także realizację programów krótkoterminowych i długofalowych nakierowanych na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, kultury, edukacji, organizacji szkoleń i konferencji oraz rozwój postaw prozdrowotnych i ekologicznych… Pragniemy także w sposób aktywny z mieszkańcami gminy promować ją, podnosić jakość życia jej mieszkańców, a także wykorzystywać jej potencjał.

Posiadamy Status Pożytku Publicznego

 

 

Główna działalność:

  • Aktywizacja społeczna
  • Ochrona zabytków
  • Kultura i sztuka
  • Edukacja
  • Integracja społeczna
  • Twórczość ludowa
  • Wolontariat

© 2016 Copyright Fundacja Partnerstwo Jadwiga
projekt sopuchpawel@gmail.com